کانون مهدویت دانشگاه میبد

از مجموعه کانون های بسیج دانشجویی دانشگاه میبد

کانون مهدویت دانشگاه میبد

از مجموعه کانون های بسیج دانشجویی دانشگاه میبد

کانون مهدویت دانشگاه میبد
نویسندگان

در گذشته (زمان رژیم پهلوی) دو خطر عمده دین را تهدید می کرد:
1. حزب توده که مرام مارکسیسم را میان جوانان نشر می داد که متدینان و ملی ها و حتی رژیم پهلوی
همه با آن درگیر بودند.
2. خطر بهائیت که فقط متدینان روی آن حساسیت داشته که پس از شهریور 1320 متوجه شدند آن ها
در دستگاه پهلوی هم نفوذ کردند که به مبارزه با آن پرداختند با این وجود به لحاظ حمایت رژیم پهلوی،
بهائیت در سطح بالای کشور (نخست وزیر، برخی از وزرا و…) نفوذ کردند.


انگیزه تشکیل انجمن


در این اثنا تشکلی مذهبی از اواسط دهۀ سی به هدف مبارزه با بهائیت تهران و سایر شهرستان ها پدید
آمد. رهبری این تشکل از سال 1332 ق در اختیار یک روحانی قرار گرفت که به جز سوابق حوزوی، در
نامیده شد نه تنها در حوزه « انجمن خیریه حجتیه » نهضت ملی شدن نفت نیز فعال بود. این تشکل که
مبارزه با بهائیت، بلکه در محدوده وسیع تر و حتی بیش از دو دهه در تعمیق بسیاری از آموزش های دینی،
ولی با برداشتی خاص در سطح جامعه مذهبی ایران مؤثر بود.
انجمن خیریه حجتیه مهدویه به سال 1332 ش با تلاش حاج شیخ محمود تولایی (مشهور به حلبی)
فعالیت خود را آغاز کرد، وی در سال 1280 ش در شهر مشهد به دنیا آمد. وی دروس حوزوی خود را نزد
اساتید به نام مشهد خواند. او افزون بر حضور در دروس خارج اصول فقه به تحصیل دروس معارف الهیه
پرداخت که آثاری از او به جای مانده است. کار عمده آقای حلبی پس از شهریور 1320 ش تبلیغ در قالب
منبر بود و در این کار، مهارت و شهرت خاصی به دست آورد، تا آن جا که چندین سخنرانی وی از رادیو
مشهد پخش و بعدا به صورت مجموعه ای به چاپ رسید.
در اواخر سال 1328 حلبی همراه جمعی از فعالان مذهبی مشهد و نیز انجمن ها و هیئات مذهبی به طور
منظم با بهائیان درگیر بودند.

مرحوم حلبی در آستانه ملی شدن صنعت نفت به فعالیت های تبلیغی  سیاسی خود افزود و پس از آن،
در جریان شکستی که در انتخابات مجلس هجدهم خورد، از فعالیت سیاسی کناره گرفت و دو سال بعد، به
تهران آمد و به همان کار خطابه و منبر مشغول شد. وی بخشی از فعالیت خود را به مبارزه با بهائیت
اختصاص داد و تا پایان عمر همین مشی را ادامه داد. ایشان، روز جمعه 26 دی ماه 1376 درگذشت و کنار
مزار شیخ صدوق (ابن بابویه) در شهر ری به خاک سپرده شد.
مرحوم حلبی با همکاری جمعی از متدینان که با عنوان هیأت مدیره، امور انجمن را اداره می کردند تا
آغاز پیروزی انقلاب اسلامی به فعالیت فرهنگی برضد فرقه بهائیت اشتغال داشت و به تربیت نیرو برای مقابله
با بهائیان و تبلیغات آنان اهتمام داشت. انجمن طی 25 سال فعالیت ضمن مبارزه با بهائیت، توانست جمع
زیادی از نیرو های جوان را در بسیاری از شهر ها به خود جذب کند .
انجمن به هیچ وجه در امور سیاسی » انجمن اساسنامه ای داشت؛ از جمله مواد این اساسنامه این بود که
مداخله نخواهد داشت و نیز مسؤولیت هر نوع دخالتی را که در زمینه های سیاسی از طرف افراد منتسب به
قابل ذکر است بعد ها از این شعار دست برداشته و خلاف آن ) .« انجمن صورت گیرد، به عهده نخواهد داشت
عمل کردند). این همان بندی بود که انقلابیون پیش و پس از انقلاب از آن ناراحت بودند.


زمینه های فعالیت


انجمن در هر شهر دفتری داشت که تحت عنوان بیت (بیت امام زمان) شناخته می شد. این بیت، مسؤولی
داشت و زیر نظر وی سه گروه تدریس، تحقیق و ارشاد فعالیت می کردند. گروه نخست، به آموزش نیرو ها در
سه مرحله ابتدایی، متوسطه و عالی می پرداختند. گروه دوم، به دنبال افرادی از مسلمانان بودند که تحت
تأثیر بهائی ها به آیین آن ها گرویده بودند. و گروه سوم، کار ارشاد این افراد را با شیوه های خاص خود دنبال
می کردند.
سخنرانی های عمومی در محافلی که بیشتر، منازل بود، برگزار می شد و به طور معمول در سالروز تولد
امام عصر (ع) نیز جشن های بزرگی برگزار می شد. بیشتر افرادی که از بهائیت برمی گشتند، توبه نامه و تبرا
نامه ای می نوشتند که متن بسیاری از آن ها در یک مجموعه در کتابخانه آستان قدس نگهداری می شود.

وضعیت بعد از انقلاب اسلامی: به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی که به نوعی پیروزی مذهبی های سیاسی
بود، انجمن به موضع انفعال افتاد و نیروهای تربیت شده در انجمن در سطوح مختلف، پس از انقلاب به سه
دسته تقسیم شدند:


1. برخی به انقلاب اسلامی پیوستند؛
2. برخی برابر انقلاب بی تفاوت ماندند؛
3. برخی به انتقاد از انقلاب پرداخته و به صف مخالفان  از نوع دیندار  پیوستند…


انجمن، چندی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی در شهریور 1357 مواضع خود را در ارتباط با
سیاست تغییر داده شروع به همراهی انقلاب کرد. (از جمله مواضع پیش از انقلاب این گروه: انقلاب امر
ناممکن است، مگ ر آ ن که وابست ه ب ه یک قدرت خارجی باشد… همچنین می گفتند چه کسی مسؤول
خون های ریخته شده در جریان 15 خرداد 1342 و بعد از آن می باشد؟)
پس از انقلاب از سوی برخی از رهبران انقلاب، انجمن به عنوان یک عنصر خطرناک معرفی شده و برای
جلوگیری از نفوذ آن در مراکز، تبلیغات وسیعی بر ضد آنان شد و به مرور، به حذف شمار زیادی از چهره های
مذهبی ب اسابقه منجر شد. طبعاً برخی از سوابق برخورد های منفی رهبران انجمن با جریان انقلاب یک تجربه
برای موضع گیری بر ضد آنان مورد استفاده قرار گرفت، برای نمونه، امام خمینی (ره) که در روزگاری آقای
حلبی را تایید می کرد، در سال های پیش از انقلاب، به تدریج به حرکت انجمن بدبین شده و حمایت خود را
قطع کرد. آقای گرامی  فردی که اخبار داخلی ایران را برای نجف می نوشته است  نامه ای در این باره به
.« از وقتی که مطلع شدم، دیگر تأییدی نکردم » : امام نوشته که پاسخ امام (ره) این بوده است
این جهت گیری ها ادامه پیدا کرد تا سر انجام در اثر بروز انحرافاتی در میان برخی از افراد انجمن (از قبیل
کج اندیشی دربارة خون شهیدان و شهید ندانستن کشته های جنگ تحمیلی و این که باید بگذاریم گناه زیاد
شود تا آقا امام عصر (ع) ظهور کند و…) امام خمینی (ره) در سخنرانی عید فطر سال 1362 بدون تصریح
به نام انجمن، هشدارهای تکان دهنده دادند و در ضمن از ایشان خواسته شده که انحرافات خود را کنار
بگذارند.


انجمن در سال 1362 رسماً تعطیلی خود را اعلام کرد و ضمن آن توضیح داد که خود را مصداق سخنان
رهبر انقلاب نمی داند. بدین ترتیب انجمن منحل شد.
از مطالب گذشته پاسخ سؤال خواننده محترم روشن می شود که انجمن در ابتدا با گرایش مذهبی و
مبارزه با بهائیت تاسیس و شروع به فعالیت نموده؛ ولی در سیر کار گرفتار انحرافاتی شدند که با موضع
گیری سران انقلاب به ویژه رهبر کبیر انقلاب به انحلال انجمن منتهی شد. از لابه لای مطالب و
موضع گیری های امام خمینی نیز پی می بریم نه تنها این گروه با امام زمان ارتباطی نداشته، بلکه برخی
مواضع ایشان مخالف با ایده و هدف ظهور انقلاب جهانی حضرت بقیۀ الله می باشد

منبع:


این مطالب درباره انجمن حجتیه از کتاب جریان ها و سازمان های مذهب ی و سیاسی، نوشته رسول جعفریان ص 368  378 چاپ
انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پاییز 83 ، استفاده شده است.

به کانال تلگرامی مهدویون بپیوندید

موافقین ۵ مخالفین ۰ ۹۴/۱۲/۰۴
مدیر سایت

نظرات  (۲)

۰۴ اسفند ۹۴ ، ۱۵:۳۱ ❤منتـــظر المـهـدی❤
++
خوب بود، تشکر

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">